Nabór wniosków w Działaniu Regionalny ekosystem innowacji, typ projektu A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

2024-02-28