Wydłużenie terminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski program wspierania uczniów

2024-01-25