Wydłużenie terminu naboru wniosku w Działaniu 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ A: Małopolski program wspierania uczniów

2024-02-28