Zakończenie oceny formalnej w ramach naboru z Działania 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

2024-04-29