Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Małopolski Tele-Anioł 2.0”

2024-04-02