Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)”

2023-12-21