Zmiana Regulaminu wyboru projektów w Działaniu 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury typu fablab

2024-01-23