Zmiana regulaminu wyboru projektów w Działaniu 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

2024-06-05