Zmiana regulaminu wyboru projektów w ramach Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego

2024-02-28