Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektu w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

2023-12-06