Zmiany w regulaminie dla Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy

2024-02-16