Zmiany w regulaminie naboru dla Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski Pociąg do kariery

2023-12-06