Nabór zakończony

Chłopczyk i dziewczynka obserwują prace maszyny

Działanie 5.4 Infrastruktura szkoleniowa

Typ A. Wsparcie infrastruktury typu fablab.

Termin naboru: 6.12.2023 - 14.02.2024

Wnioskodawcy:

 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki naukowe
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jst
 • inne zgodnie z SZOP.

 

uśmiechnięte dzieci podczas warsztatów

Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji

Typ A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

Termin naboru: 30.06.2023 - 13.09.2023

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym

Typ A. Małopolski Pociąg do kariery.

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego

Typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Termin naboru: 26.10.2023 - 31.01.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa.

Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego

Typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Termin naboru: 31.10.2023 - 7.02.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa.