Nabór zakończony

Uśmiechnięta fryzjerka trzyma w ręku suszarkę

Działanie 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT, IIT

Działanie 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT, IIT
Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Termin naboru: 29.03.2024 - 31.10.2024. Nabór anulowany z dniem 23.04.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Otulina Podkrakowska (IIT OPK)
 • partnerzy społ...
Grupa ludzi z podniesionymi kciukami

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne

typ B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

 

Grupa dzieci pokazuje kciuk w góre

Działanie 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT

Typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Termin naboru: 29.03.2024- 31.10.2024. Nabór zakończony z dniem 23.04.2024 r.

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Otulina Podkrakowska (IIT OPK)
 • partnerzy społeczni
 • pr...
Dzieci mają ręce ubrudzone farbą i się uśmiechają

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne

Typ A. Lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

Termin naboru: 28.03.2024 - 23.05.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
Dzieci siedzą w kółku i bawią się

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego

Typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej, typ B. Tworzenie miejsc przedszkolnych

Termin naboru: 29.03.2024 - 05.06.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego

Typ B. Koordynacja kształcenia zawodowego.

Termin naboru: 1.02.2024 - 29.02.2024

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Edukacji UMWM.

Chłopczyk i dziewczynka obserwują prace maszyny

Działanie 5.4 Infrastruktura szkoleniowa

Typ A. Wsparcie infrastruktury typu fablab.

Termin naboru: 6.12.2023 - 14.02.2024

Wnioskodawcy:

 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki naukowe
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jst
 • inne zgodnie z SZOP.

 

uśmiechnięte dzieci podczas warsztatów

Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji

Typ A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

Termin naboru: 30.06.2023 - 13.09.2023

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym

Typ A. Małopolski Pociąg do kariery.

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego

Typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Termin naboru: 26.10.2023 - 31.01.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa.