Podstawowe informacje

2023-11-16

Szukasz informacji dotyczących wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych? Chcesz pomóc imigrantom zaadaptować się w naszym regionie, także w sferze zawodowej? A może poszukujesz funduszy na utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego lub chcesz rozwinąć istniejącą placówkę? Środki na realizację tych przedsięwzięć możesz pozyskać z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, a my jesteśmy tu, aby dostarczyć ci potrzebnych informacji.

Dofinansowanie mogą uzyskać także usługi interwencji kryzysowej, usługi zdrowotne czy integracja osób będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Wzorem lat ubiegłych oferta skierowana jest także do sektora ekonomii społecznej, który działa na rzecz aktywizacji społecznej oraz tworzenia miejsc pracy.

Na zainteresowanych czeka łącznie 208 mln euro.

W programie zajmujemy się oceną i wyborem projektów oraz podpisywaniem umów z beneficjentami. Czuwamy także nad prawidłową realizacją projektów, wypłacamy środki i sprawdzamy ich wydatkowanie. Na każdym etapie służymy pomocą i wsparciem.