Nabory

Działanie 6.3 Wsparcie dla reemigrantów

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Działanie 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich

Typ B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Termin naboru: 9.11.2023 - 14.02.2024

Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego – gminy oraz powiaty – działające w imieniu swoich jednostek organizacyjnych, czyli podmiotów wyszczególnionych w SZOP: ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

Termin naboru: 31.07.2023 - 8.11.2023

Wnioskodawcy:

  • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.
Typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Termin naboru: 29.01.2024 - 20.03.2024

Wnioskodawcy:

  • administracja publiczna
  • instytucje nauki i edukacji
  • instytucje ochrony zdrowia
  • inne zgodnie z SZOP.
Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego

Typ D: Usługi z zakresu teleopieki

Termin naboru: 1.02.2024 - 29.02.2024

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM.