Nabór zakończony

Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

Termin naboru: 31.07.2023 - 8.11.2023

Wnioskodawcy:

  • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Termin naboru: 9.11.2023 - 14.02.2024

Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego – gminy oraz powiaty – działające w imieniu swoich jednostek organizacyjnych, czyli podmiotów wyszczególnionych w SZOP: ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Działanie 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich

Typ B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działanie 6.3 Wsparcie dla reemigrantów

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.