Nabór trwa

Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego

Typ D: Usługi z zakresu teleopieki

Termin naboru: 1.02.2024 - 29.02.2024

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM.

Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.
Typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Termin naboru: 29.01.2024 - 20.03.2024

Wnioskodawcy:

  • administracja publiczna
  • instytucje nauki i edukacji
  • instytucje ochrony zdrowia
  • inne zgodnie z SZOP.