Nabór trwa

Mama, tata i dwójka dzieci siedzą na ławce w parku

Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT

Typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, Typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Typ C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, T...

Grupa kolorowych ludzików z papieru, trzymających się za ręce.

Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu C.

Typ C: System usług społecznych - upowszechnienie innowacji

Termin naboru: 12.06.2024 - 26.06.2024

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.