Zapewnienie dostępności

2023-12-06

Zapewniamy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez spełnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub ze względów technicznych lub prawnych, dostępności świadczonych usług osobie ze szczególnymi potrzebami na równych prawach z innymi, zapewniamy dostęp alternatywny.

Dostępność architektoniczna lub informacyjno-komunikacyjna

Jeżeli, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, nie możemy zapewnić dostępności świadczonych usług w zakresie, o którym mowa w ustawie, osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniamy dostęp alternatywny, który polega na:

 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 • wprowadzeniu takiej organizacji MCP, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. 

W budynku, gdzie świadczymy swoje usługi, znajdują się trzy windy, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń osobom z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo to zapewniamy dostęp alternatywny poprzez zapewnienie obsługi na parterze budynku lub w formie kontaktu zdalnego (elektronicznego) lub – jeżeli to w danej sytuacji możliwe – poprzez zmianę organizacji pracy i realizację obsługi w alternatywnym, uzgodnionym miejscu. Jeżeli jesteś zainteresowany obsługą na parterze budynku zgłoś taką potrzebę pracownikowi Recepcji, który powiadomi pracownika Sekretariatu MCP. Możesz też umówić wizytę w siedzibie MCP lub innym (alternatywnym) miejscu wcześniej, za pomocą dostępnych kanałów komunikacji:

 1. za pośrednictwem Sekretariatu MCP pod numerem 12 376 91 00 lub
 2. wysłać informacje ze wskazaniem problemu i preferowaną formą kontaktu:
 • na adres korespondencyjny: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11, lub
 • na adres e-mail: dostepne@mcp.malopolska.pl, lub
 • faxem na numer 12 376 91 20 lub
 • na elektroniczną skrzynkę podawcza e-PUAP: /MCP/skrytka lub
 • odnaleźć nasz profil na Facebooku (fb.com/MalopolskieCentrumPrzedsiebiorczosci) i napisać wiadomość.

Dostęp alternatywny możemy też realizować z wykorzystaniem usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line. Link do połączenia i szczegółowe informacje publikujemy w zakładce Tłumacz języka migowowego. Dodatkowo, będąc osobą ze szczególnymi potrzebami możesz do nas przyjść z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwi załatwienie sprawy. Dla osób głuchoniewidomych zapewniamy usługę tłumacza SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych). Prosimy jednak zgłoś taką potrzebę do Sekretariatu MCP na adres e-mail:  sekretariat@mcp.malopolska.pl lub pod numerem telefonu 12 376 91 00 co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą. W Sekretariacie MCP zainstalowaliśmy pętlę indukcyjną. Pętla jest włączona i gotowa do pracy bez konieczności jej aktywacji i wcześniejszego zgłoszenia chęci wykorzystania. Ponadto dysponujemy przenośną pętlą indukcyjną, którą możemy wykorzystać podczas spotkań, rekrutacji i obsługi w innych pomieszczeniach, jednak prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby. W przypadku obsługi w pomieszczeniu, w którym nie jest zainstalowana pętla indukcyjna, osoby niedosłyszące obsługujemy w warunkach zapewniających wyciszenie zbędnych dźwięków (rozmowy, telefony itp.), mogących utrudnić rozmowę.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Niezależnie od sposobów zapewnienia dostępu alternatywnego, opisanych powyżej, będąc osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby, po wykazaniu interesu faktycznego, możesz zwrócić się do nas z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostępności w formie określonej w tym wniosku.

Wniosek musi zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą (preferowana forma kontaktu),
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 

Dostępność cyfrowa

Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów zapewniamy dostęp alternatywny. W tym celu możesz:

 1. skontaktować się z Sekretariatem MCP pod numerem telefonu 12 376 91 00, który połączy z właściwym pracownikiem;
 2. skontaktować się telefonicznie z pracownikiem – Monika Jamróz, numer telefonu: 12 376 91 95;
 3. skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line. Link do połączenia i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Tłumacz języka migowego
 4. wysłać informację o braku dostępności cyfrowej, ze wskazaniem problemu i preferowaną formą kontaktu:
 • na adres korespondencyjny: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 lub
 • na adres e-mail: dostepne@mcp.malopolska.pl lub
 • faxem na numer 12 376 91 20 lub
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /MCP/skrytka lub
 • odnaleźć nasz profil na Facebooku (fb.com/MalopolskieCentrumPrzedsiebiorczosci) i napisać wiadomość.

Dostęp alternatywny do treści cyfrowej zapewniamy w następujący sposób:

 • poprzez kontakt telefoniczny (np. odczytanie informacji, opisanie filmu bez audiodeskrypcji);
 • za pomocą poczty e-mail (np. przesłanie dokumentu w formie elektronicznej);
 • za pomocą poczty tradycyjnej (np. przesłanie dokumentu na wskazany adres korespondencyjny).

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do nas z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej: żądanie) wskazanej strony internetowej lub elementu tej strony, w tym elementów niedostępnych cyfrowo albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. 

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem (preferowana forma kontaktu),
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.