Ekodoradcy dla biznesu na III edycji Małopolskich Dni dla Klimatu

2024-04-05

W dniu wczorajszym nasi ekodoradcy, wraz z kolegami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, brali aktywny udział w kolejnej już edycji Małopolskich Dni dla Klimatu, tym razem w Lisiej Górze nieopodal Tarnowa. W wydarzeniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Józef Gawron.

W ramach akcji posadzono 500 młodych drzewek, zaś wiele kolejnych zostało przekazanych bezpośrednio mieszkańcom, aby mogli zasadzić je w swoich ogródkach, czy sadach, jako że rozdawane były między innymi jabłonie i grusze. Drzewa absorbują dwutlenek węgla, oczyszczają powietrze, retencjonują wodę i regulują mikroklimat lokalny. Dlatego też stały się symbolem Małopolskich Dni dla Klimatu.

Uczniowie okolicznych szkół sprawdzili swoją wiedzę o szeroko rozumianym środowisku naturalnym i ochronie klimatu. W ten sposób najmłodsi mogli połączyć przyjemne z pożytecznym – uczyć się dobrze się przy tym bawiąc, a do tego wygrywając atrakcyjne nagrody.

W konkursach wzięli udział także dorośli, w tym przedsiębiorcy, dla których były przygotowane pytania o wyższym stopniu trudności.

Mieszkańcy Lisiej Góry, zarówno młodsi jak i starsi, stanęli jednak na wysokości zadania, a nagrody rozeszły się do ostatniej. I co najważniejsze, na takiej akcji edukacyjnej, skorzysta przede wszystkim otaczające nas środowisko.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.