mężczyzna siedzący przed komputerem

Zmiana regulaminu wyboru projektów w Działaniu 1.2 A Bony na innowacje dla MŚP.

2024-05-22
Straszy mężczyzna w okularach mówi do grupy osób siedzących w ławkach

Wnioski złożone w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym z działania 6.23, typ A.

2024-05-06
Kobieta rozmawiająca przez telefon

Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie szukać pomocy!

2024-03-28
dłonie trzymające puzle

Nabór wniosków w Działaniu 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego, typ projektu A.

2024-03-27
pochylona pani nad dziećmi siedzącymi w ławce

Wydłużenie terminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski...

2024-01-25
Trzy leżące na blacie kwadraty pierwszy oznaczony znakiem V

Lista z wynikami oceny formalnej I stopnia w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmując...

2024-01-19
kobieta siedząca przy stole z dokumentami

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu w ramach Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski...

2024-01-15
dotykające się dłonie

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)”

2023-12-21
mężczyzna siedzący przed komputerem

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 8.2 Typ A

2023-12-19
W dniu 12 grudnia 2023 r. została podjęta Uchwała Nr 2433/23 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 8....
uśmiechnięte dzieci podczas warsztatów

Informacja o zatwierdzeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzen...

2023-12-14