kobieta pisząca na laptopie

Webinarium dla wnioskodawców działania 1.11 – Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2024-01-09

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2024-01-08

Zapraszamy do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na stworzeniu przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązan...