Mezczyzna trzyma w reku długopis i pisze coś na kartce

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ A Wsparcie b...

2024-02-21

W dniu 20 lutego 2024 r. została podjęta Uchwała Nr 344/24 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie ...

Kilka osób na środku podaje sobie dłonie

Wybór projektów do dofinansowania w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,

2024-02-21
Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Ogłoszenie naboru wniosków do Działania 1.12 Wdrożenie innowacji

2024-02-20
Przy biurku siedzą 2 osoby. Na biurku laptop i notatki

Lista z wynikami oceny formalnej wniosków w Działaniu 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe p...

2024-02-20
Kobieta i mezczyzna w kasku rozmawiaja o pracy

Zmiany w regulaminie dla Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu dzia...

2024-02-16
Męzszyzna siedzi przy biurku i pracuje na laptopie

Aktualizacja listy złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

2024-02-06
Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Nabór wniosków: Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki

2024-01-31
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Nabór wniosków: Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego  

2024-01-31
Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Nabór wniosków do Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksow...

2024-01-24
Klika dzieci siedzi przy stoliku i łaczy rące na środku stolika

Zmiana Regulaminu wyboru projektów w Działaniu 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury typu fablab

2024-01-23