Grupa ludzi z podniesionymi kciukami

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, Typ B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

2024-06-13
Kobieta nachyla się nad uśmiechniętym chłopcem na wózku inwalidzkim

Zwiększenie alokacji i zmiana Katalogu wskaźników w ramach naboru z Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego

2024-06-12
Uśmiechnięty młody mężczyzna stoi w pomieszczeniu z maszynami

Zmiana regulaminu naboru w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

2024-06-12
Grupa kolorowych ludzików z papieru, trzymających się za ręce.

Nabór do Działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ C. System usług społecznych – upowszechnienie innowacji...

2024-06-12
Zbliżenie dłoni lekarza trzymających dłonie starszej osoby.

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Typy A., B. i C.

2024-06-06
Młoda kobieta obejmuje starszą Panią

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie Typ C., D., E.

2024-06-06
Dzieci siedzą na krzesełkach i trzymają instrumenty muzyczne

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, Typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej, Typ B. Tworzenie mi...

2024-06-06
Młody mężczyzna nachyla się nad starszym uśmiechniętym mężczyzną

Zmiana regulaminu wyboru projektów w Działaniu 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

2024-06-05
Grupa ludzi siedzących tyłem i słuchających szkolenia

Szkolenie da Wnioskodawców/Beneficjentów Działania 8.7

2024-05-28
Jeśli Twój projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 8.7 (typ projektu A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy), koniecznie zapisz się na szkolenie, które pomoże Ci w realizacji projektu! Do...
Mężczyzna siedzący przy komputerze

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP, Typ A. Bony na innowacje dla MŚP

2024-05-28
W dniu 21 maja 2024 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1080/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.01.02-IP.01-023/23. W związku z powyższym publikujemy wzory dokumentów, które będą wymagane od...