Dzieci siedzą w ławkach szkolnych

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i plac...

2024-02-08
Mężczyzna trzymający tablet w ręce

Ogłoszenie naboru wniosków w Działaniu 1.11. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2023-12-28