Lista z wynikami oceny formalnej I stopnia w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem.

2024-01-19