Spotkanie świąteczne w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

2023-12-27

21 grudnia w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie świąteczne z udziałem gospodarza regionu, marszałka Witolda Kozłowskiego. Zgromadzonym pracownikom oraz Dyrekcji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości marszałek podziękował za pracę w ciągu ostatnich 5 lat.

Podkreślił ogrom działań wykonanych przez instytucje Samorządu Województwa w trakcie pandemii na rzecz przedsiębiorców.  W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej udało się utrzymać działalność ponad 8 tys. przedsiębiorstw oraz prawie 31 tys. miejsc pracy. Podsumował także Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który najpewniej zakończy się wykorzystaniem pełnej puli funduszy.

 

Na koniec marszałek Witold Kozłowski złożył całej społeczności MCP najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku!