Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2024-01-08

Zapraszamy do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na stworzeniu przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 stycznia 2024 r. do godz. 10:00.