Zakończenie etapu oceny merytorycznej w naborze z Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

2024-04-04