Zmiany w regulaminie naboru w Działaniu 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ A: Małopolski program wspierania uczniów 

2023-12-12