Nabory

mężczyzna siedzący przed komputerem

Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

Termin naboru: 30.10.2023 - 8.01.2024

Wnioskodawcy:

  • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.
Kobieta patrzy w mikroskop a obok obserwuje ja meżczyzna

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Typ B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem.

Termin naboru: 31.07.2023 - 17.10.2023

Wnioskodawcy:

  • MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps
  • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps
  • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów.

Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców

Typ A. Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników.

Termin naboru: 29.06.2023 - 12.07.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Typ A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Termin naboru: 31.07.2023 - 19.09.2023

Wnioskodawcy:

  • MŚP prowadzące działalność na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.
Mężczyzna trzymający tablet w ręce

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Typ A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Termin naboru: 29.12.2023 - 4.04.2024

Wnioskodawcy:

  • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.
Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Działanie 1.12 Wdrożenie innowacji

Termin naboru: 21.02.2024 - 06.05.2024

Wnioskodawcy:

  • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.