Nabory

Człowiek trzyma w ręce kule ziemską. Całość w tonacji niebieskiej.

Działanie 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Typ D. Działania koordynacyjne w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie

Termin naboru: 12.06.2024 do 12.07.2024

Jedynym Wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kobieta i mężczyzna są w laboratorium. Kobieta patrzy przez mikroskop

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Termin naboru: 27.03.2024 - 20.05.2024

Wnioskodawcy:

  • partnerstwa
  • przedsiębiorstwa
Dłoń trzymająca panel wirtualny a w tle laptop

Działanie 1.5 Regionalny ekosystem innowacji

B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

Termin naboru: 28.02.2024 - 28.03.2024

Jedynym Wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Mezczyzna trzyma w rece tablet a nad nim unosi sie ikona 2 głów ludzkich

Działanie 1.5 Regionalny ekosystem innowacji

Typ projektu A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Termin naboru: 04.03.2024-30.04.2024

Jedynym Wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Działanie 1.12 Wdrożenie innowacji

Termin naboru: 21.02.2024 - 06.05.2024

Wnioskodawcy:

  • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.
Mężczyzna trzymający tablet w ręce

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Typ A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Termin naboru: 29.12.2023 - 4.04.2024

Wnioskodawcy:

  • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Typ A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Termin naboru: 31.07.2023 - 19.09.2023

Wnioskodawcy:

  • MŚP prowadzące działalność na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców

Typ A. Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników.

Termin naboru: 29.06.2023 - 12.07.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Kobieta patrzy w mikroskop a obok obserwuje ja meżczyzna

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Typ B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem.

Termin naboru: 31.07.2023 - 17.10.2023

Wnioskodawcy:

  • MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps
  • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps
  • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów.
mężczyzna siedzący przed komputerem

Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

Termin naboru: 30.10.2023 - 8.01.2024

Wnioskodawcy:

  • MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.